nazwa :

lokalizacja :

projektant :

rok :

Budynek wielorodzinny

Wrocław

Rafał Dudzik | Wrocław

2009