nazwa :

lokalizacja :

rok :

opis :

Projekt koncepcyjny Kliniki Medycznej dla inwestora prywatnego

Dolnośląskie

2014

projekt konkursowy

OTOARCHITEKCI Pracownia Projektowa s.c.  |  Copyright ©  2010 OTOARCHITEKCI  |  All rights reserved