nazwa :

lokalizacja :

rok :

opis :

Projekt koncepcyjny Centrum Nauki 

Kowno | Litwa

2016

projekt konkursowy we współpracy z HORN Architekci

OTOARCHITEKCI Pracownia Projektowa s.c.  |  Copyright ©  2010 OTOARCHITEKCI  |  All rights reserved